Aktuality

Aktuality

Škola je od roku 2018 zapojena do projektu Erasmus+. Díky úsilí vyučujících cizích jazyků byl projekt pod názvem  Our Past is Our Future schválen Evropskou Unií. Škola díky projektu navázala partnerství se školami v Turecku, Řecku, Itálii, Španělsku a Německu. Během dvou let pracují studenti partnerských škol na jednotlivých projektech, které poté prezentují na společných setkáních. První projektový rok zavítali studenti do České republiky, Španělska a Řecka. V říjnu se skupina studentů vypraví do Turecka, kde budou prezentovat témata zaměřená na folklor, tradice a jídlo.

Škola nabízí možnost zakoupení školních sešitů