SOUTĚŽ V NĚMECKÉM JAZYCE I.A, I.B, II.A, II.B, III.A

PROPOZICE

Soutěž v německém jazyce I.A, I.B, II.A, II.B, III.A

Organizátor: Gymnázium Čelákovice, J.A.Komenského 414, 250 88 Čelákovice

Mgr. Petra Fuková – petra.fukova@gcelakovice.cz

Status: okresní kolo soutěže

Termín: čtvrtek 6.2. 2020

Místo konání: Gymnázium Čelákovice, J.A.Komenského 414, 250 88 Čelákovice

Kritéria postupu: Do okresního kola postupuje vždy dva nejúspěšnější řešitelé školního kola.

Přihlášku:
Zašlete nejpozději do 23. 1. 2020

Přihlášky poslané po termínu nebudou akceptovány.

Musí obsahovat následující údaje:
Seznam a výsledkovou listinu všech řešitelů školního kola (viz. příloha).

U dětí, které postupují do okresního kola uveďte následující údaje:
Příjmení, Jméno, Rok nar., Škola

Harmonogram soutěže
PREZENCE: od 8:30 do 9:00
POUČENÍ: od 9:00 do 9:10
ŘEŠENÍ úkolů: od 9:10 do 13:50

UKONČENÍ: cca 14:00

V případě dopravních komplikací volejte prosím na uvedené číslo: 326929011

Pravidla: Žáci pozvaní do okresního kola budou řešit písemnou a ústní část soutěže

Soutěžící si vezmou s sebou: psací potřeby a svačinu. Není třeba brát přezůvky

Doprava: Soutěžícím ani pedagogickému doprovodu nebude proplaceno jízdné.

http://www.talentovani.cz/souteze/soutez-v-jazyce-nemeckem

Přihláška zde.