CHEMICKÁ OLYMPIÁDA D

PROPOZICE

Soutěž Chemická olympiáda D

Organizátor: Gymnázium Čelákovice, J.A.Komenského 414, 250 88 Čelákovice

Mgr. Barbara Holubcová – barbara.holubcova@gcelakovice.cz

Status: okresní kolo soutěže

Termín: pátek 28.2. 2020

Místo konání: Gymnázium Čelákovice, J.A.Komenského 414, 250 88 Čelákovice

Kritéria postupu: Do okresního kola postupují vždy dva nejúspěšnější řešitelé školního kola.

Přihlášku:
Vše je řešeno přes portál https://olympiada.vscht.cz/cs/

Harmonogram soutěže
PREZENCE: od 8:30 do 9:00
POUČENÍ: od 9:00 do 9:10
ŘEŠENÍ úkolů: od 9:10 do 13:50

UKONČENÍ: cca 14:00

V případě dopravních komplikací volejte prosím na uvedené číslo: 326929011

Pravidla: Žáci pozvaní do okresního kola budou řešit písemnou a praktickou část.

Soutěžící si vezmou s sebou: psací potřeby, svačinu, kalkulačku a plášť. Není třeba brát přezůvky

Doprava: Soutěžícím ani pedagogickému doprovodu nebude proplaceno jízdné.