FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA, kat. E, F

Organizátor:   Gymnázium Čelákovice, J.A. Komenského 414, 250 88 Čelákovice

Status:            okresní kolo soutěže

Termín:          pátek 24.1. 2020

Místo konání: Gymnázium Čelákovice, J.A. Komenského 414, 250 88 Čelákovice

Harmonogram soutěže:

Prezence: 8:30 – 9:00

Poučení: 9:00 – 9:10

Řešení úloh 9:10 – 13:10

Ukončení cca 13:20

V případě dopravních komplikací volejte prosím na tel. číslo: 326 929 011.

Propozice:

Kategorie E je určena žákům 9. ročníků základních škol, 4. ročníků osmiletých gymnázií a 2. ročníků šestiletých gymnázií; probíhá ve školním, okresním a krajském soutěžním kole.

Kategorie F je určena žákům 8. ročníku základních škol, 3. ročníků osmiletých gymnázií a 1. ročníků šestiletých gymnázií; probíhá ve školním a okresním soutěžním kole.

Účastí v soutěži žák, resp. jeho zákonný zástupce, souhlasí s podmínkami organizačního řádu soutěže a zavazuje se jimi řídit a dále souhlasí:

  • pro potřeby organizačního zajištění soutěže s uvedením jména, příjmení, roku narození žáka, názvu a adresy navštěvované školy,
  • ve zveřejněných výsledkových listinách s uvedením jména, příjmení, umístění žáka, názvu a adresy navštěvované školy.

Úspěšní řešitelé domácího kola jsou žáci, kteří byli ohodnoceni nejméně v pěti úlohách alespoň 5 body za každou úlohu a řešili experimentální úlohu (třeba i neúspěšně).

Po skončení školního kola soutěže … nejpozději 13.1.2020 (organizátoři okresního kola soutěže jsou časově svázáni propozicemi soutěže a předem daným termínem konání okresního kola soutěže):

  •  odešle škola okresní komisi FO e-mailem (na adresu zuzana.kerecaninova@gcelakovice.cz) výsledkovou listinu všech účastníků s počty dosažených bodů a úplnou adresou školy (viz. příloha)
  • odešle škola poštou okresní komisi FO opravené a ohodnocené práce domácího kola úspěšných řešitelů navržených k postupu do okresního kola … NUTNÁ PODMÍNKA účasti v okresním kole!

Přihlášky do okresního kola, opravené a ohodnocené práce domácího kola poslané po termínu nebudou akceptovány!

Okresní komise FO vybere z úspěšných řešitelů školního kola nejlepší řešitele a pozve je do okresního kola prostřednictvím těchto webových stránek.

Povolené pomůcky soutěžících: psací a rýsovací potřeby, kalkulačku a matematické tabulky. Není třeba brát přezůvky.

Doprava: Soutěžícím ani pedagogickému doprovodu nebude proplaceno jízdné.

Těšíme se na Vaši účast

Ing. Zuzana Kerečaninová, Ph.D. – předsedkyně okresní komise FO

Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414, 250 88 Čelákovice

Výsledková listina zde. a organizační řád zde.

Seznam studentů pozvaných do okresního kola Fyzikální olympiády, kategorie E, F zde