MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA, kat. Z6, Z7, Z8

Organizátor:   Gymnázium Čelákovice, J.A. Komenského 414, 250 88 Čelákovice

Status:            okresní kolo soutěže

Termín:          úterý 7.4. 2020

Místo konání: Gymnázium Čelákovice, J.A. Komenského 414, 250 88 Čelákovice

Harmonogram soutěže:

Prezence: 8:30 – 9:00

Poučení: 9:00 – 9:10

Řešení úloh 9:10 – 11:10

Ukončení cca 11:20

V případě dopravních komplikací volejte prosím na tel. číslo: 326 929 011.

Propozice:

Kategorie Z8 je určena žákům 8. ročníků základních škol, 3. ročníků osmiletých gymnázií a 1. ročníků šestiletých gymnázií; probíhá ve školním a okresním soutěžním kole.

Kategorie Z7 je určena žákům 7. ročníků základních škol a 2. ročníků osmiletých gymnázií; probíhá ve školním a okresním soutěžním kole.

Kategorie Z6 je určena žákům 6. ročníků základních škol a 1. ročníků osmiletých gymnázií; probíhá ve školním a okresním soutěžním kole.

Účastí v soutěži žák, resp. jeho zákonný zástupce, souhlasí s podmínkami organizačního řádu soutěže a zavazuje se jimi řídit a dále souhlasí:

  • pro potřeby organizačního zajištění soutěže s uvedením jména, příjmení, roku narození žáka, názvu a adresy navštěvované školy,
  • ve zveřejněných výsledkových listinách s uvedením jména, příjmení, umístění žáka, názvu a adresy navštěvované školy.

Úspěšnými řešiteli školního kola jsou žáci, kteří byli ohodnoceni nejméně ve čtyřech úlohách stupněm „1“ nebo „2“.

Po skončení školního kola soutěže … nejpozději 20.3. 2020 (organizátoři okresního kola soutěže jsou časově svázáni propozicemi soutěže a předem daným termínem konání okresního kola soutěže):

  •  odešle škola okresní komisi MO e-mailem (na adresu zuzana.kerecaninova@gcelakovice.cz) výsledkovou listinu všech účastníků s počty dosažených bodů a úplnou adresou školy , kde na prvních dvou místech uvede dva řešitele navržené k postupu do okresního kola (viz. příloha)
  • odešle škola poštou okresní komisi MO opravené a ohodnocené práce domácího kola úspěšných řešitelů navržených k postupu do okresního kola … NUTNÁ PODMÍNKA účasti v okresním kole!

Přihlášky do okresního kola, opravené a ohodnocené práce domácího kola poslané po termínu nebudou akceptovány!

Kritéria postupu: Do okresního kola postupují z každé kategorie vždy dva úspěšní řešitelé domácího kola z každé zapojené školy.

Povolené pomůcky soutěžících: psací a rýsovací potřeby, matematické tabulky. Kalkulačky nejsou povoleny. Není třeba brát přezůvky.

Doprava: Soutěžícím ani pedagogickému doprovodu nebude proplaceno jízdné.

Těšíme se na Vaši účast

Ing. Zuzana Kerečaninová, Ph.D. – předsedkyně okresní komise MO

Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414, 250 88 Čelákovice

Výsledková listina zde a organizační řád jako příloha zde.