PYTHAGORIÁDA

PROPOZICE

Soutěž Pythagoriáda 6,7,8

Organizátor: Gymnázium Čelákovice, J.A.Komenského 414, 250 88 Čelákovice

Mgr. Marta Zettelová – marta.zettelova@gcelakovice.cz

Status: okresní kolo soutěže

Termín: čtvrtek 26. 3. 2020

Místo konání: Gymnázium Čelákovice, J.A.Komenského 414, 250 88 Čelákovice

Kritéria postupu: Úspěšným řešitelem školního kola je každý soutěžící, který získá 10 a vice bodů. 3. Do okresního kola postupuje úspěšný řešitel s největším počtem bodů. O dalších postupujících rozhodne předseda okresní komise dle místních podmínek. Ten může rozhodnout o případných dalších úpravách bodové hranice a stanovit tak minimální a maximální počet bodů pro postup do okresního kola.

Přihlášku:
Zašlete nejpozději do 12. 2. 2020

Přihlášky poslané po termínu nebudou akceptovány.

Musí obsahovat následující údaje:
Seznam a výsledkovou listinu všech řešitelů školního kola.

U dětí, které postupují do okresního kola uveďte následující údaje:
Příjmení, Jméno, Rok nar., Škola

Harmonogram soutěže
PREZENCE: od 8:30 do 9:00
POUČENÍ: od 9:00 do 9:10
ŘEŠENÍ úloh: od 9:10 do 10:10

UKONČENÍ: cca 10:20

V případě dopravních komplikací volejte prosím na uvedené číslo: 326929011

Pravidla: Žáci pozvaní do okresního kola budou řešit samostatně v průběhu 1 hodiny 15 soutěžních úloh.

Do okresního kola Pythagoriády postupují z každé školy dva úspěšní řešitelé s minimálním počtem 11 bodů.

Soutěžící si vezmou s sebou: psací a rýsovací potřeby a svačinu. Kalkulačky ani tabulky nejsou povoleny. Není třeba brát přezůvky

Prosím, nezapomeňte přivézt: opravené práce všech soutěžících postupujících do okresního kola. Lze je také zaslat elektronicky či poštou.

Doprava: Soutěžícím ani pedagogickému doprovodu nebude proplaceno jízdné.

http://www.talentovani.cz/souteze/pythagoriada