ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA A,B,C,D

PROPOZICE

Soutěž Zeměpisná olympiáda A,B,C,D

Organizátor: Gymnázium Čelákovice, J.A.Komenského 414, 250 88 Čelákovice

Jaroslav Konečný – jaroslav.konecny@gcelakovice.cz

Status: okresní kolo soutěže

Termín: středa 26. 2. 2020

Místo konání: Gymnázium Čelákovice, J.A.Komenského 414, 250 88 Čelákovice

Kritéria postupu: Do okresního kola postupují vždy první dva ze školního kola.

Je potřeba přivézt (nebo elektronicky zaslat) opravené testy ze školního kola všech postupujících soutěžících do okresního kola.

Přihlášku:
Zašlete nejpozději do 12. 2. 2020

Do přihlášky napsat data narození a ne pouze ročník.

Přihlášky poslané po termínu nebudou akceptovány.

Musí obsahovat následující údaje:
U dětí, které postupují do okresního kola: Příjmení, Jméno, Rok narození, Škola (viz. příloha) + počet účastníků školního kola (prosím o úpravu do této podoby)

Harmonogram soutěže
PREZENCE: od 8:30 do 9:00
POUČENÍ: od 9:00 do 9:10
ŘEŠENÍ úkolů: od 9:10 do 12:00

UKONČENÍ: cca 12:10

V případě dopravních komplikací volejte prosím na uvedené číslo: 326929011

Pravidla: Žáci pozvaní do okresního kola budou řešit písemný test.

Soutěžící si vezmou s sebou: psací potřeby, atlas a svačinu. Není třeba brát přezůvky

Doprava: Soutěžícím ani pedagogickému doprovodu nebude proplaceno jízdné.

https://www.zemepisnaolympiada.cz/

Výsledková listina zde.