Ekonomka školy

Ekonomka školy – Lenka Voňková

Email: lenka.vonkova@gcelakovice.cz

Telefon: 702 286 005

Všechny dokumenty jsou na vyžádání k nahlédnutí v kanceláři školy (podatelna) v úředních hodinách.

Žádost, stížnost či návrh lze podat v úředních hodinách na podatelně.

—-

Výroční zpráva za školní rok 2018/2019 zde.