Všeobecný kontakt

Gymnázium Čelákovice

J.A. Komenského 414, 25088, Čelákovice

Ičo: 43755054

email: info@gcelakovice.cz

web: www.gcelakovice.cz

tel.: 326 929 011

Datová schránka: ng7x6ks

Číslo účtu pro platby – 191100257/0100 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: gdpr@gcelakovice.cz

Všechny dokumenty jsou na vyžádání k nahlédnutí v kanceláři školy v úředních hodinách.