Aktuality

Aktuality

Gymnázium Čelákovice, J.A. Komenského | Facebook

—–

Vánoční akce – Setkání v adventu je bohužel z důvodu zhoršující se situace onemocnění Covid-19 zrušena. Děkujeme za pochopení. 

—–

Druhá opakovaná výzva voleb do Školské rady

Volby proběhly dne 30. 8. 2021 v čase od 15:00 do 17:00 hodin. Ze 197 možných hlasů bylo při volbách uplatněno pouze 27 hlasů. Všechny hlasy byly platné. Z důvodu nenaplnění bodu 13. Volebního řádu školské rady, kdy za platné je možno považovat volby, kterých se účastní alespoň jedna třetina oprávněných osob, byly tyto volby prohlášeny za neplatné. Na základě bodu 15. Volebního řádu školské rady (Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti a pedagogičtí pracovníci školy stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy) jmenuje ředitelka školy členem školské rady zastupující zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky pana Jiřího Fantíka, Dis, který ve všech kolech voleb získal nadpoloviční většinu hlasů.          

—–

Druhá opakovaná výzva voleb do školské rady 

Volby do školské rady proběhly dne 29. 7. 2021 v čase od 7:00 hodin do 20:00 hodin. Ze 197 možných hlasů bylo při volbách uplatněno pouze 11 hlasů. Všechny hlasy byly platné. Z důvodu nenaplnění bodu 13. Volebního řádu školské rady, kdy za platné je možno považovat volby, kterých se účastní alespoň jedna třetina oprávněných osob, byly tyto volby prohlášeny za neplatné. Přípravný výbor dne 30. 7. 2021 vyhlašuje druhou opakovanou výzvu voleb do školské rady gymnázia. Datum voleb byl stanoven na 30. 8. 2021 od 15:00 hodin do 17:00 hodin. Volby proběhnou tajným hlasováním na základě přímého volebního práva v budově gymnázia na adrese J.  A. Komenského 414, 250 88 Čelákovice. Hlasuje jeden ze zákonných zástupců žáka školy či zletilý žák (na jednoho žáka připadá jeden hlas).  

—–

Prázdninový provoz

Středa 10:00-12:00. 

V ostatních případech pište na email info@gcelakovice.cz nebo na lenka.vonkova@gcelakovice.cz´

—–

Nahlédnutí do spisu

Nové nahlédnutí do spisu uchazečů ke studiu 79-41-K/81 proběhne ve středu 7. 7. 2021 od 15:00-16:00 v kanceláři školy.

—–

Volby do školské rady – změna

Datum voleb byl stanoven na 29. 7. 2021 od 7:00 hodin do 20:00 hodin. Volby proběhnou tajným hlasováním na základě přímého volebního práva v budově gymnázia na adrese J.  A. Komenského 414, 250 88 Čelákovice. Hlasuje jeden ze zákonných zástupců žáka školy či zletilý žák (na jednoho žáka připadá jeden hlas). Kandidáti byli vyzváni k sepsání krátkých motivačních zpráv. Ti, kteří této výzvy využili, si můžete přečíst zde.

—–

Opakovaná výzva voleb do školské rady

Volby do školské rady proběhly dne 22. 6. 2021 v čase od 14:00 hodin do 17:00 hodin. Ze 197 možných hlasů bylo při volbách uplatněno pouze 11 hlasů. Všechny hlasy byly platné. Z důvodu nenaplnění bodu 13. Volebního řádu školské rady, kdy za platné je možno považovat volby, kterých se účastní alespoň jedna třetina oprávněných osob, byly tyto volby prohlášeny za neplatné. Přípravný výbor dne 23. 6. 2021 vyhlašuje opakovanou výzvu voleb do školské rady gymnázia. Datum voleb byl stanoven na 29. 7. 2021 od 7:00 hodin do 20:00 hodin. Volby proběhnou tajným hlasováním na základě přímého volebního práva v budově gymnázia na adrese J.  A. Komenského 414, 250 88 Čelákovice. Hlasuje jeden ze zákonných zástupců žáka školy či zletilý žák (na jednoho žáka připadá jeden hlas).         

—–

Výsledky Přijímacího řízení 18. 6. 2021 Obor vzdělávání – 79-41-K/41 – 2. kolo zde

—–

Nahlédnutí do spisu v rámci 2. kola přijímacího řízení proběhne dne 17.6.2021 od 15:00 do 16:00 hodin v kanceláři školy (2. patro)

—–

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Bližší informace zde.

Postup při přihlášení do druhého kola přijímacího řízení:

Do 4. 6. 2021 je nutné dodat do kanceláře školy (osobně nebo datovou schránkou) tyto dokumenty

1) Tiskopis přihlášky ke vzdělávání zde

2) Výpis výsledků jednotné přijímací zkoušky 

—–

Průběžné výsledky Přijímacího řízení 19. 5. 2021

Obor vzdělávání – 79-41-K/41

zde

—–

Průběžné výsledky Přijímacího řízení 19. 5. 2021

Obor vzdělávání – 79-41-K/81

zde

—–

Vyhlášení voleb do Školské rady  Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414, se sídlem J. A. Komenského 414, 250 88 Čelákovice, IČ 43755054, vyhlašuje volby do Školské rady z řad zákonných zástupců žáků a zletilých žáků Gymnázia Čelákovice. Informace o Školské radě dle školského zákona naleznete zde. Kandidáta lze vybírat z Kandidátní listiny zde. Volby proběhnou tajným hlasováním na základě přímého volebního práva dne 22. 6. 2021 v čase od 14:00 do 17:00 hodin v budově gymnázia na adrese J.  A. Komenského 414, 250 88 Čelákovice. Hlasuje jeden ze zákonných zástupců žáka školy či zletilý žák (na jednoho žáka připadá jeden hlas).

—–

Přijímací zkoušky na čtyřleté obory

Ředitelka střední školy, ve které se konala jednotná přijímací zkouška do čtyřletého oboru vzdělávání s maturitní zkouškou informuje o možnosti konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu. Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí ředitelce školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu.   

—–

Vážení rodiče,

v tomto kalendářním roce končí volební období současné školské rady a je nutné sestavit novou školskou radu – hledáme tedy kandidáty z řad zákonných zástupců pro období 2021 – 2023.

Školská rada je 3 členná (1 zástupce kraje, 1 zástupce pedagogů a 1 zástupce zákonných zástupců žáků a plnoletých studentů).

Pokud byste se chtěli stát členem školské rady pro další volební období, neváhejte nás kontaktovat nejpozději do 31. 3. 2021 na info@gcelakovice.cz a my vás zařadíme na listinu kandidátů.

Podoba a datum voleb bude zveřejněna po ukončení přihlašování kandidátů.

—–

Materiály ze dne otevřených dveří online

Prezentaci ze dne otevřených dveří zobrazíte kliknutím zde.

—–

Bližší informace ohledně organizace prezenční výuky naleznete v systému Skolaonline

—–

Kurzy pro přípravu na přijímací zkoušky budou nadále probíhat distanční formou. O změně na prezenční způsob výuky Vás budeme informovat

—–

Gymnázium Čelákovice nabízí na školní rok 2020/2021 kroužky a kurzy pro studenty ZŠ a SŠ:

1) Konverzace v cizím jazyce (anglický jazyk, španělský jazyk) (cena za 1. pololetí – 1500 Kč)

2) Zdravá výživa (cena za 1. pololetí – 1500 Kč)

Kurzy  a kroužky budou probíhat v odpoledních hodinách. Podrobnější informace lze získat na tel. čísle 326929012 nebo na emailu info@gcelakovice.cz.

Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím přiložené přihlášky, kterou prosím zašlete na adresu info@gcelakovice.cz. Otevření kurzů je závislé na počtu uchazečů.

Přihlášku stáhnete zde.

—–

Škola je zapojena do projektu Nenech to být (prevence šikany). Bližší informace naleznete v odkaze níže.www.nntb.cz/s/wh0sz

—–

—–

Velké poděkování

Děkujeme všem, kteří nabízí pomoc gymnáziu. Velmi si toho vážíme.