Aktuality

Aktuality

Dne 27. 1. 2021 je připraven na Gymnáziu Čelákovice on-line den otevřených dveří. Akce proběhne přes aplikaci Zoom od 17:00 hodin. Odkaz pro připojení bude zveřejněn na stránkách školy v den konání akce na stánkách gymnázia. Budeme se na Vás těšit.

—–

Organizace okresních kol soutěží MŠMT 2020

Na základě Věstníku vydaného MŠMT bude Gymnázium Čelákovice pořádat tato okresní kola soutěží:

  1. MO kat. Z9
  2. MO kat. Z6-8
  3. FYO kat. E, F
  4. CHO kat. D
  5. Matematický klokan
  6. ZO kat. A-D – organizuje si Zeměpisná olympiáda sama
  7. Soutěž v AJ
  8. Soutěž v NJ

MO kat. Z9 – okresní kolo proběhne distančně dle pokynů viz. příloha 27. 1. 2021 (výsledkovou listinu zasílejte na email: zuzana.kerecaninova@gcelakovice.cz do 20. 1. 2021 v této podobě: jméno a příjmení účastníka, hodnocení jednotlivých úloh, platný email účastníka, datum narození, jméno a příjmení pedagoga, platný email pedagoga, při nesplnění těchto požadavků nebude účastník zařazen do OK MO Z9), organizační informace budou zaslány na email odesílatele výsledkové listiny či přihlášky

MO kat. Z6-8 – okresní kolo proběhne 31. 3. 2021, pokyny prozatím nebyly vydány (výsledkovou listinu zasílejte na email: adela.hlavova@gcelakovice.cz, do 19. 3. 2021 v této podobě: jméno a příjmení účastníka, hodnocení jednotlivých úloh, platný email účastníka, datum narození, jméno a příjmení pedagoga, platný email pedagoga, při nesplnění těchto požadavků nebude účastník zařazen do OK MO Z6-8 ), organizační informace budou zaslány na email odesílatele výsledkové listiny či přihlášky

FYO kat. E, F – okresní kolo proběhne 18. 3. 2021, pokyny prozatím nebyly vydány (výsledkovou listinu zasílejte na email: adela.hlavova@gcelakovice.cz do 12. 3. 2021 v této podobě: jméno a příjmení účastníka, hodnocení jednotlivých úloh, platný email účastníka, datum narození, jméno a příjmení pedagoga, platný email pedagoga, při nesplnění těchto požadavků nebude účastník zařazen do OK FO E, F), organizační informace budou zaslány na email odesílatele výsledkové listiny či přihlášky

CHO kat. D – termín pro okresní kolo nebyl prozatím stanoven, doporučujeme sledovat https://olympiada.vscht.cz/cs/novinky/

Matematický klokan – Příští ročník soutěže Matematický klokan proběhne pravděpodobně distančně v termínu 19. 3. 2021., instrukce budou zaslány po uvolnění krajskými koordinátory

ZO kat. A-D – sledujte stránky https://www.zemepisnaolympiada.cz/aktualni-rocnik.phtml

Soutěže v Anglickém jazyce – okresní kolo proběhne: I.A, I.B – 18. 2., II.A, II.B – 25.2. distanční formou (viz. příloha), termín bude upřesněn (přihlášky zasílejte na email: adela.hlavova@gcelakovice.cz do 12. 2. 2021 v této podobě: jméno a příjmení účastníka, datum narození, platný email účastníka, jméno a příjmení pedagoga, platný email pedagoga, při nesplnění těchto požadavků nebude účastník zařazen do soutěže), organizační informace budou zaslány na email odesílatele výsledkové listiny či přihlášky

Soutěže v Německém jazyce – okresní kolo proběhne během měsíce února distanční formou (viz. příloha), 26. 2. 2021 od 9:00 hodin (přihlášky zasílejte na email: adela.hlavova@gcelakovice.cz do 12. 2. 2021 v této podobě: jméno a příjmení účastníka, datum narození, platný email účastníka, jméno a příjmení pedagoga, platný email pedagoga, při nesplnění těchto požadavků nebude účastník zařazen do soutěže), organizační informace budou zaslány na email odesílatele výsledkové listiny či přihlášky

V případě dotazů se obracejte na organizátory uvedené u jednotlivých soutěží.

Matematika – pokyny k okresním kolům zde.

Soutěže v cizích jazycích – propozice zde.

Děkujeme za spolupráci.

—–

Bližší informace ohledně organizace prezenční výuky naleznete v systému Skolaonline

—–

Kurzy pro přípravu na přijímací zkoušky budou nadále probíhat distanční formou. O změně na prezenční způsob výuky Vás budeme informovat

—–

Pokyny ze školní jídelny

Vážení strávníci, na tyto dny, si prosím, zkontrolujte na www.strava.cz , zda máte přihlášené obědy. Pokud ne, tak si je sami přihlaste.

V opačném případě si je naopak odhlaste.

V případě nejasností volejte na telefonní čísla:

326 998 216 – paní Horová

326 991 180

Děkuji za pochopení, Beranová

—–

Na základě uvolňování situace ohledně Covid-19 je od středy 25.11.2020 povolena prezenční výuka posledních ročníků středních škol. Studenti Oktávy a IV.A přechází na prezenční výuku, která bude organizována dle rozvrhu v systému Skolaonline. 

—–

Po dobu uzavření škol jsou úřední dny   Po – St     8.00 – 12.00 hod. Kontakt:  702286005

—–

—–

Gymnázium Čelákovice nabízí na školní rok 2020/2021 kroužky a kurzy pro studenty ZŠ a SŠ:

1) Konverzace v cizím jazyce (anglický jazyk, španělský jazyk) (cena za 1. pololetí – 1500 Kč)

2) Zdravá výživa (cena za 1. pololetí – 1500 Kč)

Kurzy  a kroužky budou probíhat v odpoledních hodinách. Podrobnější informace lze získat na tel. čísle 326929012 nebo na emailu info@gcelakovice.cz.

Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím přiložené přihlášky, kterou prosím zašlete na adresu info@gcelakovice.cz. Otevření kurzů je závislé na počtu uchazečů.

Přihlášku stáhnete zde.

—–

Přípravné kurzy

Od 4. 5. 2020 je možné se hlásit na Přípravné kurzy na přijímací zkoušky pro školní rok 2020/2021.  Kurzy jsou určené pro žáky 9. a 5. tříd a jsou zaměřené na český jazyk a matematiku (2×45 minut). Kurzy budou zahájeny v září. Předpokládaný den výuky je pondělí. Cena kurzu (září – začátek dubna) 3 000 Kč. Pro přihlášení využijte prosím přiložený formulář přiložený zde.

—–

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky končí dle plánu tento týden (30.3.-3. 4.2020). V tomto týdnu Vám budou prostřednictvím emailu zaslány poslední materiály pro přípravu. Děkujeme za Vaši účast.

—–

Prosíme účastníky kurzu Příprava na přijímací zkoušky, aby kontaktovali gymnázium prostřednictvím emailu či telefonicky. Účastníkům budou materiály zasílány elektronickou formou.

Děkujeme za pochopení.

—–

Vážení rodiče a žáci, do odvolání bude gymnázium zavřené. Prosíme o sledování systému Iškola, kde budou distribuovány úkoly a učivo žákům. Dále zde budou vyvěšovány aktuální informace o vývoji této situace. Pedagogové budou v kontaktu přes emaily. Školu můžete kontaktovat emailem či telefonicky. Všechny kontakty dohledáte na webu školy www.gcelakovice.cz, kde budou také průběžně aktualizovány všechny informace. Děkujeme za pochopení.

—–

Vyjádření Středočeského kraje ke konání soutěží

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vážení pedagogové,

vzhledem k okolnostem epidemiologické situace a mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020 s účinností od 11. 3. 2020 (mimořádné opatření MZ ČR) o přerušení základního, středního a vyššího odborného vzdělávání ve školách a školských zařízení, se nebudou konat žádné školní soutěže a přehlídky po dobu platnosti tohoto opatření.

Po skončení tohoto mimořádného opatření se budou hledat náhradní termíny konání soutěží a přehlídek, pokud ústřední organizační komise jednotlivých soutěží nerozhodne o jejich úplném zrušení.

O náhradních termínech, nebo úplném zrušení soutěží Vás budeme informovat.

—–

Vzhledem k situaci se ruší přípravné kurzy na přijímací řízení. O jejich obnově Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení.

—–

Vážení rodiče a studenti, v současné době nemáme v souvislosti s prohlášením Bezpečností rady státu „Zakazuje se osobní přítomnost žáků na základních, středních školách, odborných učilištích a univerzitách“ žádné oficiální informace od zřizovatele či z MŠMT. Jakmile obdržíme příslušné pokyny, budeme Vás ihned informovat o dalších postupech a opatřeních. Prosím sledujte informace na www.gcelakovice.cz, Iškole či FB gymnázia.

—–

Vážení rodiče, v souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru (Covid – 19) se na Vás obracím s informacemi, jak snížit možnost přenosu infekčního agens a omezení výskytu onemocnění: – základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků, tedy hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob, pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů, – v případě, že se žáci školy vrací po jarních prázdninách z lyžování v horských oblastech Itálie, ať ihned po návratu kontaktují územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště. – doporučí-li Vám lékař či hygienik karanténu, informujte o této skutečnosti třídní učitele nebo vedení školy.

Informace KHS Středočeského kraje

Zřídili jsme novou infolinku ke koronaviru pro Středočeský kraj Telefonní číslo nové infolinky je 771 137 070.

Nadále platí, že se v pracovní době můžete dle místa Vašeho bydliště obracet na pracovnice protiepidemických oddělení jednotlivých územních pracovišť, kontakty viz http://khsstc.cz/obsah/kontakty_147_1.html. Prosíme Vás tedy, abyste této možnosti pokud možno využili.

Doporučení MZ ČR občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie viz: http://www.mzcr.cz/dokumenty/doporuceni-ministerstva-zdravotnictvi-obcanum-cr-a-dalsim-osobam-prijizdejicim-z_18589_1.html Vedení školy nemá v oblasti ochranných opatření žádné kompetence ani pravomoci. Ráda bych apelovala na všechny, kdo byli v uvedených oblastech, aby se řídili výše uvedenými doporučeními, protože škola nemá možnost zjišťovat, kde tráví její žáci prázdniny. Děkuji za pochopení. Mgr. Barbara Holubcová

—–

Třídní schůzky

Dne 25.3.2020 proběhnou od 17:00 hod. třídní schůzky v kmenových třídách s třídními učiteli. Pokud budete chtít mluvit s jinými pedagogy, domluvte si s nimi konzultaci předem.

—–

Škola je zapojena do projektu Nenech to být (prevence šikany). Bližší informace naleznete v odkaze níže.www.nntb.cz/s/wh0sz

—–

Dne 21.3. se uskuteční druhé Přijímačky nanečisto. Přihlášení probíhá na stránkách www.scio.cz. Pokud se rozhodnete v den konání zkoušky, že máte zájem, je možné přijít i nepřihlášení. Škola bude pro zájemce otevřena od 8:45 hod. Zkoušky budou zahájeny v 9:20 hod.

—–

—–

Kurzy na přijímací zkoušky pro 9. ročník budou probíhat od 7.10.2019 od 15:30 hod. v prostorách gymnázia. O podrobnější informace lze zažádat prostřednictvím emailu info@gcelakovice.cz či telefonicky na tel. 326929011.

Gymnázium Čelákovice nabízí kurz Zdravé výživy, který je určen studentů, i široké veřejnosti. Podrobnější informace lze získat na emailu info@gcelakovice.cz či telefonicky na tel. 326929011. Kurz by probíhal ve středu v odpoledních hodinách.

Gymnázium Čelákovice nabízí kroužek Logopedie pro děti.  Podrobnější informace lze získat na emailu info@gcelakovice.cz či telefonicky na tel. 326929011. Kroužek by probíhal v pátek v odpoledních hodinách.

—–

I tento školní rok bude Gymnázium Čelákovice pořádat Přijímačky nanečisto. Termíny zkoušek: 14. 12. 2019, 25. 1. 2020 a 21. 3. 2020. Informace naleznete na stránkách www.scio.cz/prijimacky.

—–

Stravování pro studenty gymnázia je zajištěno na Základní škole Kostelní nebo v restauraci Babiččina plotýnka. Pro podrobnější informace kontaktujte výše zmíněná zařízení.

Základní škola Kostelní

http://babiccinaplotynka.cz/

—–

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky budou zahájeny od 9.9.2019 od 15:00 hod. Prosíme o telefonické či emailové potvrzení účasti. Nové emailové spojení je info@gcelakovice.cz.

—–

Začátek nového roku

Začátek školního roku je stanoven na 2. září 2019. Studenti se sejdou ve svých kmenových třídách v 8:00 hod. Pouze studenti primy se sejdou v 10:00 hod.

Informační schůzka pro nové studenty

Prima – informace budou předány během vítání primánů 2.9. 2019 od 10:00 hod. Pokud by se některý ze zákonných zástupců nemohl dostavit, proběhne ještě jedna schůzka v ten samý den od 17:00 hod. v prostorách gymnázia.

První ročník vyššího gymnázia – informace budou předány 2.9. 2019 od 8:00 hod. Přítomnost zákonných zástupců není vyžadována.

Velké poděkování

Děkujeme všem, kteří nabízí pomoc gymnáziu. Velmi si toho vážíme.

—–

Vážení,

omlouváme se za strohý obsah nově vznikajících stránek, na doplnění veškerých informací intenzivně pracujeme.

Fakultní škola FF UK Praha Gymnázium Čelákovice je škola s 25 letou tradicí. Jsme škola menšího charakteru s rodinnou atmosférou. Nacházíme se v nové budově společně se základní školou v centru města.

Na gymnáziu lze studovat v osmiletém i čtyřletém cyklu. Během studia se mohou studenti zapojit do různých projektů regionálního i mezinárodního charakteru.

Jsme držiteli jazykových i jiných ocenění. Pro další informace nás lze kontaktovat telefonicky či elektronicky.