Aktuality

Aktuality

Vzhledem k závěru vyjádření ministra Plagy zůstává režim nižšího gymnázia stejný jako doposud.

—–

Gymnázium Čelákovice dostalo svou kolekci oblečení. A jak vypadá…… podívejte se na https://www.kraloveskoly.cz/celakovice/

—–

Přípravné kurzy – aktuální změna

Vážení rodiče, vzhledem k složité epidemiologické situaci a náročnosti hygienických opatření bude začátek přípravných kurzů Čj a Ma přesunut na listopad. Případná změna data zahájení bude záviset na aktuální situaci a doporučení KHS/MŠMT. Děkujeme za pochopení.

—–

Přípravné kurzy pro 5. ročník jsou již naplněné!

—–

Všechny zájmové aktivity a kroužky, které pořádá gymnázium (kromě přípravných kurzů) budou zahájeny v říjnu.

—–

Zahájení školního roku

Školní rok 2020-2021 bude zahájen dne 1. září 2020 v 8:00 hodin v kmenových třídách gymnázia. Pro studenty primy a prvního ročníku je připraveno slavnostní zahájení v 9:00 hodin. Těšíme se na vás.

—–

Vážení přátelé gymnázia, rádi bychom Vás informovali, že naše škola se účastnila soutěže Hrdá škola, ve které jsme se v celorepublikovém měřítku umístili na třetím místě. V rámci navázané spolupráce s organizací Schools United bude škola nabízet možnost zakoupení designového školního oblečení s logem školy. Smyslem tohoto projektu je sblížit studenty a vzbudit pozitivní vztah ke škole. Od 1. 9. 2020 bude spuštěno hlasování o podobě designu loga na oblečení. Prosíme o Vaši účast v hlasování.

https://schoolsunited.cz/hlasovani/e039304b

Děkujeme.

—–

Vážení rodiče a studenti gymnázia,

dovolujeme si Vás pozvat na informační schůzku, která se bude konat dne 26. 8. 2020 od 16:00 hodin (prima), od 17:00 hodin (prvák). Schůzka proběhne v prostorách gymnázia (2. patro) v učebně číslo 327 (aula). Pokud by nebylo možné se dostavit, kontaktujte sekretariát školy na tel. 326929011 či emailem. Budeme se těšit.  

—–

A jaký byl školní rok 2019-2020 u nás na gymnáziu?

Podívejte se zde.

—–

Prázdninový provoz školy od 29.6.2020 do 31.8.2020

Úřední hodiny:   Po 8.00 – 12.00

Mimo úřední hodiny, prosím, volejte na tel. číslo 702 286 005.

—–

Výsledky Přijímacího řízení – 2. kolo 2. 7. 2020

Obor vzdělávání – 79-41-K/41

Přijatí uchazeči

  kód celkem
1 7062020 89
2 7712020  
3 7822020  
4 7502020  
5 7922020  
6 7522020  
7 7202020  
8 7192020  
9 7682020  
10 7782020  
11 7562020  
12 7732020  
13 7052020  
14 7362020  
15 7352020  
16 7332020  
17 7612020  
18 7322020  
19 7742020  
20 7752020  
21 7132020  
22 7172020  
23 7662020  
24 7322020  
25 7112020  
26 7882020
27 7512020 56

Nepřijatí uchazeči

28

7842020

 

29

7412020

 

30

7482020

 

31

7312020

 

32

7542020

náhradní termín

 

7642020

nesplnil/a

 

7462020

nesplnil/a

 

7162020

nesplnil/a

 

7342020

nesplnil/a

 

7432020

nesplnil/a

 

7852020

nesplnil/a

 

7582020

nesplnil/a

 

7632020

nesplnil/a

 

7902020

nesplnil/a

 

7812020

nesplnil/a

 

7442020

nesplnil/a

 

7382020

nesplnil/a

Svůj úmysl vzdělávat se potvrdí
uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku
ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději
do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
 Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný,
pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním
zápisového lístku výše uvedeným způsobem svůj úmysl vzdělávat se ve střední
škole, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o
přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nebude přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání. Byl nahrazen
institutem nového rozhodnutí podle správního řádu. Nové rozhodnutí se na rozdíl
od dřívějšího odvolání řeší pouze na úrovni školy, tedy bez zásahu krajského
úřadu. Na uvolněná místa po úspěšných uchazečích, kteří si vyberou jinou školu,
bude moci přijmout původně odmítnuté žáky přímo ředitel školy (po uplynutí
lhůty pro odevzdání zápisových lístků).

Výsledky Přijímacího
řízení 17. 6. 2020

Obor vzdělávání –
79-41-K/81

Přijatí uchazeči

Pořadí

Anonym. kód

Počet bodů

1

01992020

105

2

02992020

 

3

01982020

 

4

01882020

 

5

01832020

 

6

02132020

 

7

02722020

 

8

01802020

 

9

02562020

 

10

01972020

 

11

01722020

 

12

01892020

 

13

02102020

 

14

02702020

 

15

02902020

 

16

01902020

 

17

02362020

 

18

03312020

 

19

03242020

 

20

03162020

 

21

02982020

 

22

02792020

 

23

02322020

 

24

01962020

 

25

02822020

 

26

02072020

 

27

02162020

 

28

03002020

 

29

02412020

 

30-31

02082020

 

30-31

02852020

75

Nepřijatí uchazeči

28 03002020
29 02412020
30-31 02082020
30-31 02852020
32 02502020
33 02472020
34 01652020
35 02842020
36 01662020
37 03142020
38 02872020
39 01672020
40 03022020
41 02572020
42 02712020
43 01712020
44 02172020
45 02372020
46 03462020
47 01812020
48 02592020
49 01782020
50 02052020
51 03272020
52 02942020
53 02772020
54 02442020
55-56 02092020
55-56 02452020
57 02462020
58 02892020
59 02812020
60 01692020
61 01822020
62 02142020
63 01572020
64 03332020
65 01732020
66 02752020
67 02832020
68 03302020
69 02962020
70 02542020
71 01912020
72 02972020
73 02922020
74 03292020
75 01772020
76 02492020
77-78 02402020
77-78 01792020
79 01592020
80 01842020
81 02952020
82 01862020
83 03262020
84 02312020
85 02882020
86 02042020
87 02582020
88 02762020
89 02002020
90 03152020
91 02512020
92 03192020
93 02532020
94 01942020
95 03252020
96 01602020
97 01762020
98 03012020
99 03402020
100 02062020
101 02732020
102 01742020
103 01952020
104 02432020
105 02022020
106 02422020
107 02332020
108 02032020
109 02782020
110 02552020
111 02352020
112 01612020
113 02932020
114 02862020
115 03132020
116 01642020
117 03442020
118 01622020
119 02742020
120 02382020
121 01922020
122 02392020
123 01632020
124 01702020
125 02912020
126 03322020
127 02522020
128 03172020
129 02112020
130 02342020
131 01582020
132 02152020
133 03122020
134 03282020
135 03352020
136 02482020

—–

Možnost nahlédnout do spisu Přijímacích zkoušek – 2. kolo bude možné ve středu  1. 7. 2020 od 8:00 hod. – 9:00 hod. 

—–

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

—–

—–

Výsledky Přijímacího řízení 16. 6. 2020

Obor vzdělávání –
79-41-K/41

Přijatí uchazeči

Pořadí Anonym. kód Počet bodů
1 02692020 100
2 02272020  
3 01552020  
4 02252020  
5 03342020  
6 01532020  
7 01562020  
8 02242020  
9 03042020  
10 02302020  
11 02292020  
12 02262020  
13 03052020  
14 02282020  
15 03032020  
16 02122020  
17 01542020 44

Svůj úmysl
vzdělávat se potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče
odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke
vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Zápisový lístek se také považuje za včas
odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních
služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče
odevzdáním zápisového lístku výše uvedeným způsobem svůj úmysl vzdělávat se ve
střední škole, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky
rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Svůj úmysl vzdělávat se potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku výše uvedeným způsobem svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nebude
přípustné
 z důvodu urychlení
procesu přijímání. Byl
nahrazen institutem nového rozhodnutí podle správního řádu. Nové rozhodnutí se
na rozdíl od dřívějšího odvolání řeší pouze na úrovni školy, tedy bez zásahu
krajského úřadu. Na uvolněná místa po úspěšných uchazečích, kteří si vyberou
jinou školu, bude moci přijmout původně odmítnuté žáky přímo ředitel školy (po
uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků).

—–

Organizace docházky do školy – prezenční výuka

Vážení rodiče a milí studenti. Konzultační a třídnické hodiny budou probíhat od 8. 6. – 19. 6. 2020 dle zvláštního rozvrhu, který je již připraven v Iškole. Účast bude probíhat za přísných hygienických podmínek. Dále musíte přinést vyplněné čestné prohlášení. Výuka je dobrovolná. V týdnu od 22. 6. – 25. 6. budou probíhat třídnické hodiny. Klasifikace bude uzavřena 19. 6. 2020 a vysvědčení se bude vydávat 26. 6. 2020. Dne 29.  a 30. 6. 2020 bylo vyhlášeno ředitelské volno. 

—–

Harmonogram maturitních zkoušek 2019/2020

1. 6. 2020 – didaktický test Ma, AJ

2. 6. 2020 –
didaktický test ČJL

10.-12. 6. 2020 – ústní maturity

Z hygienických důvodů jsou letos maturity neveřejné.

Termíny přijímacích zkoušek

79-41-K/41 Gymnázium – 8.6. 2020

79-41-K/81 Gymnázium – 9.6. 2020

—–

V souvislosti s usnesením vlády od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků středních škol, za účelem přípravy na maturitní zkoušky.

Docházka není povinná a bude probíhat ve skupinách do 15 žáků.

—–

Gymnázium Čelákovice nabízí na školní rok 2020/2021 kroužky a kurzy pro studenty ZŠ a SŠ:

1) Konverzace v cizím jazyce (anglický jazyk, španělský jazyk)
(cena za 1. pololetí – 1500 Kč)

2) Zdravá výživa (cena za 1. pololetí – 1500 Kč)

Kurzy  a kroužky budou probíhat v odpoledních hodinách.
Podrobnější informace lze získat na tel. čísle 326929012 nebo na emailu info@gcelakovice.cz

Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím přiložené přihlášky, kterou prosím zašlete na adresu info@gcelakovice.cz. Otevření kurzů je závislé na počtu uchazečů.

Přihlášku stáhnete zde.

—–

Přípravné kurzy 

Od 4. 5. 2020 je možné se hlásit na Přípravné kurzy na přijímací zkoušky pro školní rok 2020/2021.  Kurzy jsou určené pro žáky 9. a 5. tříd a jsou zaměřené na český jazyk a matematiku (2×45 minut). Kurzy budou zahájeny v září. Předpokládaný den výuky je pondělí. Cena kurzu (září – začátek dubna) 3 000 Kč. Pro přihlášení využijte prosím přiložený formulář přiložený zde

—–

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky končí dle plánu tento týden (30.3.-3. 4.2020). V tomto týdnu Vám budou prostřednictvím emailu zaslány poslední materiály pro přípravu. Děkujeme za Vaši účast. 

—–

Prosíme účastníky kurzu Příprava na přijímací zkoušky, aby kontaktovali gymnázium prostřednictvím emailu či telefonicky. Účastníkům budou materiály zasílány elektronickou formou.

Děkujeme za pochopení.

—–

Vážení rodiče a žáci, do odvolání bude gymnázium zavřené. Prosíme o sledování systému Iškola, kde budou distribuovány úkoly a učivo žákům. Dále zde budou vyvěšovány aktuální informace o vývoji této situace. Pedagogové budou v kontaktu přes emaily. Školu můžete kontaktovat emailem či telefonicky. Všechny kontakty dohledáte na webu školy www.gcelakovice.cz, kde budou také průběžně aktualizovány všechny informace. Děkujeme za pochopení.

—–

Vyjádření Středočeského
kraje ke konání soutěží

Vážená paní ředitelko,
vážený pane řediteli, vážení pedagogové,

vzhledem
k okolnostem epidemiologické situace a mimořádnému opatření Ministerstva
zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020 s účinností od 11. 3. 2020 (mimořádné opatření MZ ČR)
o přerušení základního, středního a vyššího odborného vzdělávání ve školách a
školských zařízení, se nebudou konat žádné školní soutěže a přehlídky po dobu
platnosti tohoto opatření.

Po skončení tohoto
mimořádného opatření se budou hledat náhradní termíny konání soutěží a
přehlídek, pokud ústřední organizační komise jednotlivých soutěží nerozhodne o
jejich úplném zrušení.

O náhradních termínech,
nebo úplném zrušení soutěží Vás budeme informovat.

—–

Vzhledem k situaci se ruší přípravné kurzy na přijímací řízení. O jejich obnově Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení.

—–

Vážení rodiče a studenti,
v současné době nemáme v souvislosti s prohlášením Bezpečností rady státu „Zakazuje se osobní přítomnost žáků na základních, středních školách, odborných učilištích a univerzitách“ žádné oficiální informace od zřizovatele či z MŠMT. Jakmile obdržíme příslušné pokyny, budeme Vás ihned informovat o dalších postupech a opatřeních. Prosím sledujte informace na www.gcelakovice.cz, Iškole či FB gymnázia.

—–

Vážení rodiče,
v souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru (Covid – 19) se na Vás obracím s informacemi, jak snížit možnost přenosu infekčního agens a omezení výskytu onemocnění:
– základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků, tedy hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob, pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů,
– v případě, že se žáci školy vrací po jarních prázdninách z lyžování v horských oblastech Itálie, ať ihned po návratu kontaktují územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště.
– doporučí-li Vám lékař či hygienik karanténu, informujte o této skutečnosti třídní učitele nebo vedení školy. 

Informace KHS Středočeského kraje

Zřídili jsme novou infolinku ke koronaviru pro Středočeský kraj
Telefonní číslo nové infolinky je 771 137 070.

Nadále platí, že se v pracovní době můžete dle místa Vašeho bydliště
obracet na pracovnice protiepidemických oddělení jednotlivých územních
pracovišť, kontakty viz http://khsstc.cz/obsah/kontakty_147_1.html.
Prosíme Vás tedy, abyste této možnosti pokud možno
využili.

Doporučení MZ ČR občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie viz: http://www.mzcr.cz/dokumenty/doporuceni-ministerstva-zdravotnictvi-obcanum-cr-a-dalsim-osobam-prijizdejicim-z_18589_1.html Vedení školy nemá v oblasti ochranných opatření žádné kompetence ani pravomoci.
Ráda bych apelovala na všechny, kdo byli v uvedených oblastech, aby se řídili výše uvedenými doporučeními, protože škola nemá možnost zjišťovat, kde tráví její žáci prázdniny.
Děkuji za pochopení.

Mgr. Barbara Holubcová

—–

Třídní
schůzky
 

Dne 25.3.2020 proběhnou od 17:00 hod. třídní schůzky v kmenových
třídách s třídními učiteli. Pokud budete chtít mluvit s jinými pedagogy,
domluvte si s nimi konzultaci předem.

—–

Škola je zapojena do projektu Nenech to být (prevence šikany).
Bližší informace naleznete v odkaze níže.www.nntb.cz/s/wh0sz

—–

Dne 21.3. se uskuteční druhé Přijímačky nanečisto. Přihlášení probíhá na stránkách www.scio.cz. Pokud se rozhodnete v den konání zkoušky, že máte zájem, je možné přijít i nepřihlášení. Škola bude pro zájemce otevřena od 8:45 hod. Zkoušky budou zahájeny v 9:20 hod.

—–

—–

Kurzy na přijímací zkoušky pro 9. ročník budou probíhat od 7.10.2019 od 15:30 hod. v prostorách gymnázia. O podrobnější informace lze zažádat prostřednictvím emailu info@gcelakovice.cz či telefonicky na tel. 326929011. 

Gymnázium Čelákovice nabízí kurz Zdravé výživy, který je určen
studentů, i široké veřejnosti. Podrobnější informace lze získat na emailu info@gcelakovice.cz
či telefonicky na tel. 326929011. Kurz by probíhal ve středu v odpoledních
hodinách. 

Gymnázium Čelákovice nabízí kroužek Logopedie pro
děti.  Podrobnější informace lze získat na emailu info@gcelakovice.cz či telefonicky
na tel. 326929011. Kroužek by probíhal v pátek v odpoledních
hodinách.   

—–

I tento školní rok bude Gymnázium Čelákovice pořádat Přijímačky nanečisto. Termíny zkoušek: 14. 12. 2019, 25. 1. 2020 a 21. 3. 2020. Informace naleznete na stránkách www.scio.cz/prijimacky.

—–

Stravování pro studenty gymnázia je zajištěno na Základní škole Kostelní nebo v restauraci Babiččina plotýnka. Pro podrobnější informace kontaktujte výše zmíněná zařízení.

Základní škola Kostelní

http://babiccinaplotynka.cz/

—–

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky budou zahájeny od 9.9.2019 od 15:00 hod. Prosíme o telefonické či emailové potvrzení účasti. Nové emailové spojení je info@gcelakovice.cz.

—–

Začátek nového roku

Začátek školního roku je stanoven na 2. září 2019. Studenti se sejdou ve svých kmenových třídách v 8:00 hod. Pouze studenti primy se sejdou v 10:00 hod.

Informační schůzka pro nové studenty

Prima – informace budou předány během vítání primánů 2.9. 2019 od 10:00 hod. Pokud by se některý ze zákonných zástupců nemohl dostavit, proběhne ještě jedna schůzka v ten samý den od 17:00 hod. v prostorách gymnázia.

První ročník vyššího gymnázia – informace budou předány 2.9. 2019 od 8:00 hod. Přítomnost zákonných zástupců není vyžadována.

Velké poděkování

Děkujeme všem, kteří nabízí pomoc gymnáziu. Velmi si toho vážíme.

—–

Vážení,

omlouváme se za strohý obsah nově vznikajících stránek, na doplnění veškerých informací intenzivně pracujeme.

Fakultní škola FF UK Praha Gymnázium Čelákovice je škola s 25 letou tradicí. Jsme škola menšího charakteru s rodinnou atmosférou. Nacházíme se v nové budově společně se základní školou v centru města.

Na gymnáziu lze studovat v osmiletém i čtyřletém cyklu. Během studia se mohou studenti zapojit do různých projektů regionálního i mezinárodního charakteru.

Jsme držiteli jazykových i jiných ocenění. Pro další informace nás lze kontaktovat telefonicky či elektronicky.