Přípravné kurzy

Od 12. 4. 2024 je možné se hlásit na Přípravné kurzy na přijímací zkoušky pro školní rok 2024/2025.  Kurzy jsou určené pro žáky 9. a 5. tříd a jsou zaměřené na český jazyk a matematiku. Kurzy budou zahájeny v říjnu 2024. Předpokládaný den výuky je pondělí. Kurzy probíhají formou dvouhodinových bloků (90minut) střídající se po týdnu matematika s českým jazykem.

Cena za oba kurzy (Čj – 90 minut + Ma – 90 minut), říjen – začátek dubna, je 6 000 Kč. Pokud budete mít zájem jen o jeden z nabízených kurzů, cena je 3 000 Kč.

Pro přihlášení využijte, prosím, přiloženou přihlášku, kterou zasílejte na: ivana.gelna@gcelakovice.cz