Přípravné kurzy

Informujeme, že kapacita přípravných kurzů je naplněna. Děkujeme.

Od 11. 4. 2023 je možné se hlásit na Přípravné kurzy na přijímací zkoušky pro školní rok 2023/2024.  Kurzy jsou určené pro žáky 9. a 5. tříd a jsou zaměřené na český jazyk a matematiku. Kurzy budou zahájeny v říjnu 2023. Předpokládaný den výuky je pondělí. Kurzy probíhají formou dvouhodinových bloků (90minut) střídající se po týdnu matematika s českým jazykem.

Cena za oba kurzy (Čj – 90 minut + Ma – 90 minut), říjen – začátek dubna, je 6 000 Kč. Pokud budete mít zájem jen o jeden z nabízených kurzů, cena je 3 000 Kč. Pro přihlášení využijte, prosím, přiloženou přihlášku, kterou zasílejte na: info@gcelakovice.cz

Přípravné kurzy pro žáky 9. tříd jsou NAPLNĚNY.