Školní poradenské pracoviště gymnázia

Výchovný poradce

Výchovný poradce: Mgr. Eva Švecová (konzultační hodiny dle předchozí domluvy)

Email: eva.svecova@gcelakovice.cz

Výchovný poradce: Mgr. Lucie Muzikářová (konzultační hodiny dle předchozí domluvy)

Email: lucie.muzikarova@gcelakovice.cz

Metodička školní prevence

Školní metodička prevence: Mgr. Lenka Jelínková (konzultační hodiny dle předchozí domluvy)

Email: lenka.josifkova@gcelakovice.cz

Školní psycholog

Školní psycholog: Mgr. Klára Kuncová (konzultační hodiny dle předchozí domluvy)

Email: klara.kuncova@gcelakovice.cz

Kariérový poradce

Kariérový poradce: Mgr. Pavla Černá (konzultační hodiny dle předchozí domluvy)

Email: pavla.cerna@gcelakovice.cz