Školní parlament

Od školního roku 2021/2022 působí na Gymnáziu Čelákovice školní parlament. Jednotlivé třídy jsou zastupovány dvěma zástupci. Hlavním cílem školního parlamentu je organizace akcí a komunikace mezi žáky a vedením školy.