Soutěž v německém jazyce

Aktuálně probíhají jednání o nastavení pravidel konverzačních soutěží v cizích jazycích.

Propozice, pravidla a další důležité informace budou zveřejněny a také zaslány organizátorům krajských kol (přímo či prostřednictvím pověřených pracovníků krajských úřadů) do konce října 2022.

Výsledky konverzační soutěže v německém jazyce | BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM ŽĎÁR  NAD SÁZAVOU