Přijímací řízení

Vyhlášení přijímacího řízení do vyššího ročníku vzdělávání 79-41-K/81 gymnázium pro školní rok 2020/2021. Více informací zde.

Doplnění tříd vyšších ročníků oboru vzdělávání 79-41-K/41 gymnázium pro školní rok 2020/2021. Více informací zde.

Ve školním roce 2020/21 budou otevřeny:

  • 1 třída 8-letého studia 79-41-K/81 (30 studentů)
  • 1 třída 4-letého studia 79-41-K/41 (30 studentů).

V případě přijetí vyplňte tyto formuláře:

Formuláře doneste je se zápisovým lístkem na sekretariát školy. 

Termíny přijímacích zkoušek

79-41-K/41 Gymnázium – 8.6. 2020

79-41-K/81 Gymnázium – 9.6. 2020

Viz cermat

Kritéria 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání zde.

Obor vzdělávání – 79-41-K/81

Podle zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), § 36 odst. 3 a § 38, Vás upozorňujeme na možnost nahlédnout do spisu a seznámit se s podklady pro rozhodnutí dne 16. června 2020 na sekretariátu školy J. A. Komenského 414 od 14:00 do 15:00 hod.

Obor vzdělávání – 79-41-K/41

Podle zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), § 36 odst. 3 a § 38, Vás upozorňujeme na možnost nahlédnout do spisu a seznámit se s podklady pro rozhodnutí dne 15. června 2020 na sekretariátu školy J. A. Komenského 414 od 14:00 do 15:00 hod.