Přijímací řízení

Ve školním roce 2020/21 budou otevřeny:

  • 1 třída 8-letého studia 79-41-K/81 (30 studentů)
  • 1 třída 4-letého studia 79-41-K/41 (30 studentů).

Přihlášku (viz. přihláška ke studiu) potvrzenou ředitelstvím ZŠ musí zákonný zástupce uchazeče odevzdat (nebo odeslat poštou) nejpozději do 1. 3. 2020 do kanceláře gymnázia.

Termíny přijímacích zkoušek

79-41-K/41 Gymnázium – 14. 4. 2020, 15. 4. 2020

79-41-K/81 Gymnázium – 16. 4. 2020, 17. 4. 2020

Viz cermat

Kritéria 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání zde.