Projekt: Mediatéka

Projekt – Mediatéka Gymnacel – centrum moderního vzdělávání na gymnáziu v Čelákovicích číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002719 je spolufinancován Evropskou unií.

Pořízení vybavení – dvě odborné učebny, zařízené digitálními technologiemi, 2. zajištění a rozvoj vnitřní konektivity – učebny budou zaintegrovány sítě s připojením k internetu, 3. Bezbariérovost přístupu – nákup pásového schodolezu a změna WC na bezbariérové.