Soutěž v anglickém jazyce

Přihlášky musí být doručeny na gymnázium do 31.1.2024, jinak nebudou do soutěže zařazeny.

Vyplněnou přihlášku zasílejte na barbora.sindelarova@gcelakovice.cz

Aktuálně probíhají jednání o nastavení pravidel konverzačních soutěží v cizích jazycích.

Propozice, pravidla a další důležité informace budou zveřejněny a také zaslány organizátorům krajských kol (přímo či prostřednictvím pověřených pracovníků krajských úřadů) do konce října 2022.

Konverzační soutěž v anglickém jazyce - Gymnázium Františka Palackého  Valašské Meziříčí