O nás

Název školy:

Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414

Adresa školy:

J. A. Komenského 414, Čelákovice 250 00

Obory vzdělávání:

Gymnázium -79-41-K/41 (4 roky)

Gymnázium – 79-41-K/81 (8 let)

Přijímání ke studiu:

Na základě jednotných přijímacích zkoušek

Charakteristika školy:    

Gymnázium Čelákovice je škola, která v roce 2019 oslavila 25 let své existence. Jedná se o školu menšího charakteru se všeobecným zaměřením. Každý ročník má jednu třídu. Gymnázium se nachází ve druhém podlaží moderní budovy společně se základní školou. Součástí školního areálu jsou tělocvičny, školní hřiště a jídelna V těsné blízkosti se nachází městský bazén a městská sportoviště, která naše gymnázium využívá. Škola disponuje odbornými učebnami, mezi které můžeme zařadit chemickou laboratoř, jazykové učebny, aulu či mediatéku (PC učebna).

Charakteristika výuky:    Výuka probíhá dle ŠVP Via Lucis. Škola využívá systém Škola-online, který slouží jako informativní portál pro rodiče a studenty. Žáci se během studia připravují nejen na budoucí studium na vysokých školách, ale jsou připravováni i do běžného praktického života. Výuka probíhá v rámci tříd, kdy na některé hodiny jsou děleni do menších skupin. Některé hodiny jsou vyučovány v blocích (dvě spojené hodiny).  Výuka je velmi často doplňována exkurzemi, výlety, zájezdy a projekty.  

Výuka jazyků: Anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk.

Výjezdy do zahraničí: Anglie, Německo, Francie, Španělsko.

Projekty: Erasmus+ (mezinárodní projekt, skupina studentů vyjíždí společně s pedagogy do zahraničních partnerských škol.

V roce 2018 – 2021 navázalo gymnázium v rámci projektu partnerství se školami v Německu, Řecku, Itálii, Turecku, Španělsku. Projekt: Our Past is Our Future.

V roce 2021 – 2023 navázalo gymnázium v rámci projektu partnerství se školami v Řecku, Itálii, Turecku, Madeiře a Litvě. Projekt: Peer – teaching our languages via culture.

Projekt: Partnerství v rámci škol

V roce 2022 navázalo gymnázium partnerství s gymnáziem Dabas Táncsics Mihály Gimnázium.

Akce: Imatrikulace, Setkání ve vánočním čase, Majáles, organizujeme okresní kola olympiád, přípravné kurzy na přijímací zkoušky.

Dny otevřených dveří: Termíny jsou uvedeny v kalendáři školních akcí.