Soutěže

Organizace okresních kol soutěží MŠMT 2020 – 2021

Na základě Věstníku vydaného MŠMT bude Gymnázium Čelákovice pořádat tato okresní kola soutěží:

  1. MO kat. Z9
  2. MO kat. Z6-8
  3. FYO kat. E, F
  4. CHO kat. D
  5. Matematický klokan
  6. ZO kat. A-D – organizuje si Zeměpisná olympiáda sama
  7. Soutěž v AJ
  8. Soutěž v NJ

MO kat. Z9 – okresní kolo proběhne distančně dle pokynů viz. příloha 27. 1. 2021 (výsledkovou listinu zasílejte na email: zuzana.kerecaninova@gcelakovice.cz do 20. 1. 2021 v této podobě: jméno a příjmení účastníka, hodnocení jednotlivých úloh, platný email účastníka, datum narození, jméno a příjmení pedagoga, platný email pedagoga, při nesplnění těchto požadavků nebude účastník zařazen do OK MO Z9), organizační informace budou zaslány na email odesílatele výsledkové listiny či přihlášky

MO kat. Z6-8 – okresní kolo proběhne 31. 3. 2021, pokyny prozatím nebyly vydány (výsledkovou listinu zasílejte na email: adela.hlavova@gcelakovice.cz, do 19. 3. 2021 v této podobě: jméno a příjmení účastníka, hodnocení jednotlivých úloh, platný email účastníka, datum narození, jméno a příjmení pedagoga, platný email pedagoga, při nesplnění těchto požadavků nebude účastník zařazen do OK MO Z6-8 ), organizační informace budou zaslány na email odesílatele výsledkové listiny či přihlášky. Výsledkovou listinu školního kola stáhnete zde.

FYO kat. E, F – okresní kolo proběhne 18. 3. 2021, pokyny prozatím nebyly vydány (výsledkovou listinu zasílejte na email: adela.hlavova@gcelakovice.cz do 12. 3. 2021 v této podobě: jméno a příjmení účastníka, hodnocení jednotlivých úloh, platný email účastníka, datum narození, jméno a příjmení pedagoga, platný email pedagoga, při nesplnění těchto požadavků nebude účastník zařazen do OK FO E, F), organizační informace budou zaslány na email odesílatele výsledkové listiny či přihlášky

CHO kat. D – termín pro okresní kolo nebyl prozatím stanoven, doporučujeme sledovat https://olympiada.vscht.cz/cs/novinky/

Matematický klokan – Příští ročník soutěže Matematický klokan proběhne pravděpodobně distančně v termínu 19. 3. 2021., instrukce budou zaslány po uvolnění krajskými koordinátory

ZO kat. A-D – sledujte stránky https://www.zemepisnaolympiada.cz/aktualni-rocnik.phtml

Soutěže v Anglickém jazyce – okresní kolo proběhne: I.A, I.B – 18. 3., II.A, II.B – 25.3. distanční formou (viz. příloha), přihlášky zasílejte na email: adela.hlavova@gcelakovice.cz do 28. 2. 2021 v této podobě: jméno a příjmení účastníka, datum narození, platný email účastníka, jméno a příjmení pedagoga, platný email pedagoga, při nesplnění těchto požadavků nebude účastník zařazen do soutěže, organizační informace budou zaslány na email odesílatele výsledkové listiny či přihlášky. Seznam přihlášených účastníků zde.

Soutěže v Německém jazyce – okresní kolo proběhne během měsíce února distanční formou, 18.3.2021 od 9:00 hodin (přihlášky zasílejte na email: adela.hlavova@gcelakovice.cz do 12. 2. 2021 v této podobě: jméno a příjmení účastníka, datum narození, platný email účastníka, jméno a příjmení pedagoga, platný email pedagoga, při nesplnění těchto požadavků nebude účastník zařazen do soutěže), organizační informace budou zaslány na email odesílatele výsledkové listiny či přihlášky

V případě dotazů se obracejte na organizátory uvedené u jednotlivých soutěží.

Matematika – pokyny k okresním kolům zde.

Soutěže v cizích jazycích – propozice zde.

Děkujeme za spolupráci.