Pythagoriáda

PYTHAGORIÁDA pro 6., 7., 8. a 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií – OBLAST „SEVER“

Organizátor: Gymnázium Čelákovice, J.A. Komenského 414, 250 88 Čelákovice

Status: okresní kolo soutěže – oblast „SEVER“

Termín: 22.11. 2022

Místo konání: Gymnázium Čelákovice, J.A. Komenského 414, 250 88 Čelákovice

Harmonogram soutěže: Prezenc

8:30 – 9:00

Poučení: 9:00 – 9:10

Řešení úloh 9:10 – 10:10

Ukončení cca 10:20

V případě dopravních komplikací volejte prosím na tel. číslo: 326 929 011.

Propozice:

Účastí v soutěži žák, resp. jeho zákonný zástupce, souhlasí s podmínkami organizačního řádu soutěže a zavazuje se jimi řídit a dále souhlasí:

  • pro potřeby organizačního zajištění soutěže s uvedením jména, příjmení a datem narození žáka, názvu a adresy navštěvované školy,
  • ve zveřejněných výsledkových listinách s uvedením jména, příjmení, umístění žáka, názvu a adresy navštěvované školy.

Úspěšným řešitelem školního kola je každý soutěžící, který získá 9 a více bodů.

Po skončení školního kola soutěže, nejpozději 4.11. 2022, odešle škola e-mailem (na adresu zuzana.kerecaninova@gcelakovice.cz) výsledkovou listinu všech účastníků s počty dosažených bodů a úplnou adresou školy (viz. příloha v *.xlsx).

Přihlášky do okresního kola poslané po termínu nebudou akceptovány!

Kritérium postupu: Do okresního kola postupují z každé školy a z každé kategorie úspěšní řešitelé s největším počtem bodů. O dalších postupujících rozhodne okresní komise dle místních podmínek. Seznam žáků pozvaných do okresního kola bude zveřejněn na webových stránkách školy.

Povolené pomůcky soutěžících: psací a rýsovací potřeby. Kalkulačky ani tabulky nejsou povoleny. Není třeba brát přezůvky.

Doprava: Soutěžícím ani pedagogickému doprovodu nebude proplaceno jízdné.

Těšíme se na Vaši účast

Pythagoriáda | Základní škola a Mateřská škola při lázních, Klimkovice