Chemická olympiáda

Harmonogram 59. ročníku chemické olympiády: https://olympiada.vscht.cz/cs/harmonogram/

Návod k přihlášení na web Chemické olympiády: https://olympiada.vscht.cz/media/filer_public/1c/f5/1cf5b600-ac4f-4311-af34-a3250c48ef91/navod_studenti.pdf

Harmonogram Chemické olympiády pro školní rok 2022/2023 je na webu. Přihlašovat k jednotlivým kategoriím se studenti mohou od 1. 9. 2022 do termínu konání testu školního kola pro danou kategorii. Úlohy školního kola (teoretickou a praktickou část) řeší studenti po celou dobu od publikování úloh na stránkách, termín školního kola v harmonogramu je termínem pouze pro test školního kola.