Projekt: Gymnázium Čelákovice – Šablony II

Projekt byl ukončen v červnu 2022.

registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016828

Výzva: č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR v prioritní ose 3 OP

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

V rámci projektu Šablony II. budou na škole realizovány projektové dny, komunitní a osvětová setkání pro širokou veřejnost, pedagogové budou podpořeni v DVPP i vzájemné spolupráci a pro studenty budou připraveny vzdělávací kroužky a další aktivity.  

Tento projekt je spolufinancován EU.

Přílohu zobrazíte kliknutím zde.