Maturita

Maturita

Termín konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2024: Čtvrtek 2.května 2024 – úterý 7.května 2024. 

Zkoušky profilové části: 20. května 2024 – 24.května 2024.

Písemná práce z fyziky – 17. 4. 2024.

Písemná práce ze španělského, německého a ruského jazyka – 3. 4. 2024.

Písemná práce z anglického jazyka – 9. 4. 2024.

Písemná práce z českého jazyka – 8. 4. 2024. 

Písemná práce z latinského jazyka – 4. 4. 2024.