Pro uchazeče

Pro uchazeče

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:

Sobota 2.12.2023 14:00-17:00

Úterý 16.1.2024 14:00-17:00

Název školy:

Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414

Adresa školy:

J. A. Komenského 414, Čelákovice 250 00

Obory vzdělávání:

Gymnázium -79-41-K/41 (4 roky)

Gymnázium – 79-41-K/81 (8 let)

Přijímání ke studiu:

Na základě jednotných přijímacích zkoušek

Charakteristika školy:    

Gymnázium Čelákovice je škola, která v roce 2019 oslavila 25 let své existence. Jedná se o školu menšího charakteru se všeobecným zaměřením. Každý ročník má jednu třídu. Gymnázium se nachází ve druhém podlaží moderní budovy společně se základní školou. Součástí školního areálu jsou tělocvičny a školní hřiště. V těsné blízkosti se nachází městský bazén a městská sportoviště, která naše gymnázium využívá. Škola disponuje odbornými učebnami, mezi které můžeme zařadit chemickou laboratoř, jazykové učebny, aulu či mediatéku (PC učebna).

Charakteristika výuky:    Výuka probíhá dle ŠVP Klíč k vědění. Škola využívá systém Iškola, který slouží jako informativní portál pro rodiče a studenty. Žáci se během studia připravují nejen na budoucí studium na vysokých školách, ale jsou připravováni i do běžného praktického života. Výuka probíhá v rámci tříd, kdy na některé hodiny jsou děleni do menších skupin. Některé hodiny jsou vyučovány v blocích (dvě spojené hodiny).  Výuka je velmi často doplňována exkurzemi, výlety, zájezdy a projekty.  

Výuka jazyků: Anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk 

Výjezdy do zahraničí: Anglie, Německo, Francie

Projekty: Erasmus+ (mezinárodní projekt, skupina studentů vyjíždí společně s pedagogy do zahraničních partnerských škol), září 2018 – červen 2020 (Německo, Řecko, Itálie, Turecko, Španělsko, Česká republika) – projekt:  Our Past is Our Future.

Akce: Imatrikulace, Vánoční setkání, Majáles, organizujeme okresní kola olympiád, Přijímačky nanečisto

Dny otevřených dveří: Termíny jsou uvedeny v kalendáři školních akcí

Učební plán naleznete zde.