F

Pro obě kategorie E a F je ve školním kole zadáno společně více úloh, z nichž učitel fyziky nebo předmětová komise vybere sedm úloh pro každou kategorii podle učiva, které ve škole proberete do konce prosince.

Zadání školního kola

Vyšší kola soutěže (okresní, krajské kolo) mají v celé republice jednotné zadání a je pro ně nutné stanovit závazná témata:

Kategorie F:

  • mechanika (pohyby, síly, práce, výkon, energie, páka, kladka),
  • tlak v kapalinách a plynech, Archimédův zákon,
  • optika (jen geometrická řešení, odraz a lom).
Fyzikální olympiáda - Gymnázium Kroměříž