Školská rada

Jiří Fantík DiS.

zástupce zákonných zástupců a zletilých žáků

e-mail: fantikj@fermata.cz

Mgr. Lucie Muzikářová

zástupce pedagogického sboru

e-mail: lucie.muzikarova@gcelakovice.cz

Mgr. Irena Bartoňová Pálková

zástupce zřizovatele